Locatie Diegem

Bayer SA-NV
Bayer CropScience SA-NV

Jan Mommaertslaan 14, 1831 Diegem
32/2/535 63 11

Locaties Brussel

EU Liaison Office

De Meeûssquare 40, 1000 Brussel
32/2/550 21 00

Bayer Agriculture BVBA

Tervurenlaan 270-272, 1150 Brussel
32/2/776 76 00

Locatie Antwerpen

Bayer Agriculture BVBA

Haven 627 - Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen
32/3/568 51 11

De website is niet bedoeld voor het stellen van medische vragen.
Wend u zich hiervoor tot uw huisarts.

 

Overheidsopdrachten

Binnen de divisie Pharmaceuticals staat het departement Stakeholder Management enerzijds in voor de opvolging van de lastenboeken die in het kader van de wet op de Overheidsopdrachten gepubliceerd worden en anderzijds voor het afsluiten van de contracten die daaruit voortvloeien. Sinds 1 juli 2013 zijn voor alle ziekenhuizen procedures van kracht die het proces van de aankopen strikt reguleren. Hierdoor is er meer transparantie in het aankoopproces, kan de concurrentie meer spelen en is het principe van gelijkheid en niet-discriminatie gerespecteerd.

Een technische klacht melden

Wanneer u een technische klacht met betrekking tot een Bayer product voor humaan gebruik wenst te melden, breng Bayer als vergunninghouder op de hoogte via onderstaande link:

qualitycomplaints-belux@bayer.com

Een bijwerking melden

Wanneer u een bijwerking met betrekking tot een Bayer geneesmiddel voor humaan gebruik wenst te melden, contacteer dan uw arts of apotheker, de Belgische overheid, of breng Bayer als vergunninghouder op de hoogte via onderstaande link: 

https://safetrack-public.bayer.com