Een bijwerking / technische klacht melden

Wanneer u een bijwerking of een technische klacht met betrekking tot een Bayer geneesmiddel voor humaan gebruik wenst te melden, contacteer dan uw arts of apotheker, de Belgische overheid, of breng Bayer als vergunninghouder op de hoogte via onderstaande link.