Een technische klacht melden

Wanneer u een technische klacht met betrekking tot een Bayer product voor humaan gebruik wenst te melden, breng Bayer als vergunninghouder op de hoogte via onderstaande e-mail:

qualitycomplaints-belux@bayer.com

Een bijwerking melden

Wanneer u een bijwerking met betrekking tot een Bayer geneesmiddel voor humaan gebruik wenst te melden, contacteer dan uw arts of apotheker, de lokale overheid, of breng Bayer als vergunninghouder op de hoogte via onderstaande link:

https://safetrack-public.bayer.com